Skrifttyper, trykte medier

Det er besluttet å bruke typografien ”The Sans” til trykte medier som annonser, brosjyrer, plakater, kataloger etc.

Dette er en skrifttype som er lett å lese og som står godt på ulike virkemidler. Vi kan bruke ”The Sans” i følgende snitt:

Som kontrastfont kan vi bruke skriveskriften “Brandy BF”.

Brukes kun i titler, og i begrenset omfang. Skriveskrifter bør aldri brukes kun i VERSALER. Brandy BF finnes kun i “Regular”:

Skrifttyper, skjerm

Det er besluttet å bruketypografien ”Verdana” til elektroniske medier som internett og PowerPoint-presentasjoner etc.

Denne skrifttype minner om ”The Sans” som brukes på trykte virkemidler. Samtidig er dette en standard font for ulike datamaskiner slik at vi har kontroll over gjengivelsen av tekst. Dessuten er ”Verdana” lett å lese på skjerm. Vi kan bruke ”Verdana” i følgende snitt:

På dette nettstedet, FKRAs digitale profilmanual, benyttes webfonten «Open Sans».