Hovedlogo

Dette er det offisielle merket og signaturen til Felleskjøpet Rogaland Agder etter revisjonen som ble gjort i februar 2011.

Alle logovarianter skal så langt det er praktisk mulig brukes i farger. Sort/hvitt-utgaver brukes kun der det ikke er mulig å gjengi farger.  Sørg for at logoen får nok avstand til andre grafiske elementer, minimum logoes høyde i alle retninger. Plasseres logo på mørk og/eller urolig bakgrunn kan varianten med hvit ramme brukes.

Last ned alle varianter av hovedlogo til skjerm og trykk, inkludert logoer med hvit ramme:

Jubielumslogo

 

Dette er den offisielle jubileumslogoen for 2019.

Alle logovarianter skal brukes i farger. Sørg for at logoen får nok avstand til andre grafiske elementer og at den alltid skal stå i forhold til hovedlogoen. Plasseres logo på mørk og/eller urolig bakgrunn kan varianten med negativ tekst brukes. Jubileumslogoen skal primært benyttes på formater som har en aktualitet i jubileumsåret.

Last ned alle varianter av jubileumslogoen til skjerm og trykk:

Hovedlogo med nettadresse

Nettadresse kan plasseres under logo, f.eks. i annonser.

Plasseres enten midtstilt, venste- eller høyrestilt – avhengig av bakgrunn. Hvit eller lys bakgrunn: Settes i “TheSans Plain” i svart eller grå. Svart eller mørk bakgrunn: Settes i “TheSans Bold ” i hvitt.  Plasseringsprinsippene gjelder for alle varianter av logoen.

Liggende sekundærlogo

Dette er en forkortet versjon av hovedlogoen som ble definert i forbindelse med revisjonen i februar 2011.

Den logoversjonen skal brukes når det ikke er hensiktsmessig å benytte hovedlogoen. Det kan for eksempel være på støtteannonser, sponsormerking og lignende. Sørg alltid for at logoen får nok avstand til andre grafiske elementer.

Stående sekundærlogo

Den stående sekundærlogoen ble definert i forbindelse med revisjonen i februar 2011.

Den skal brukes når det ikke er praktisk mulig å benytte hovedlogoen. Det kan for eksempel være på skilter og merking av bygg etc. Sørg alltid for at logoen alltid får nok luft rundt seg der den blir plassert.

Kvadratisk sekundærlogo

Med mat i tankene

Logoen ble revidert Mars 2017

Med mat i tankene logoen brukes på bulkbiler, i annonser og i reklamematerialer. Logoen kan også brukes med hvit tekstfarge.

Last ned Med mat i tankene-logoen til skjerm og trykk: