Kornstripe

Enkeltstående horisonalt eller vertikalt, horisiontalt på en større flate.

Kan brukes i både hovedfarge, primærfarge eller hvitt. Kan med fordel legges delvis gjennomsiktig. Fungerer bra i topp/bunn av annonse, eller som et tydelig skille mellom ulikt type innhold.

Kornaks

Enkeltstående element. Brukes som dekor, “bullets” eller oppmerksomhetsfanger.

Kan brukes i både hovedfarge, primærfarge eller hvitt. Kan med fordel legges delvis gjennomsiktig.

Last ned elementer som PDF:

Tittelboks

Skråform med kornakse som “sprenger” ut av boksen. Kan brukes som tittelelement i annonser, brosjyrer, plakater osv.

Består av to farger som både skal harmonere seg i mellom, men skal også fungere i helheten hvor tittel­boksen er plassert (bl.a. med tanke på fargetoner i bilder). Skråformen skal alltid peke oppover mot høyre. Opasiteten på selve boksen kan være fra 100% til 80%. Den høyeste siden av boksen skal alltid ligge helt i yttermarg på produktet boksen er brukt (annonse, brosjyre ++).

Last ned InDesign filpakke:

Med mat i tankene

Designelementet brukes i hovedsak på våre tankbiler, men kan også benyttes på eksempelvis reklameartikler som matboks.

Last ned element som PDF:

Logovarianter + profilstriper

Litt luft mellom linjene, samt luft rundt selve logoen. Kan brukes med hovedlogo eller FK-kvadratet.

Brukes i bunn av biler, annonser eller andre steder for å tydeliggjøre avsender og som et profilbyggende element. Kvadratet kan ikke stå som eneste logoavsender. Logoen kan stå både til venstre og høyre.