Stil og tone

Våre verdier bestemmer våre holdninger og handlinger og er personligheten til bedriften.

I vårt daglige virke er de nyttige veivisere for hvordan vi utfører vårt arbeid. Våre verdier er pålitelig, effektiv og nyskapende. Verdiene legger et viktig grunnlag FKRAs personlighet, og legger føringer for vår stil og tone i kommunikasjon.

Pålitelig

Vi holder det vi lover. Vi skal bygge gode relasjoner til våre kunder. Tillit ligger til grunn for alt godt samarbeid.

Effektiv

For å øke lønnsomheten hos bonden, jobber vi kontinuerlig med å forbedre effektiviteten og arbeidsprosessene i bedriften.

Nyskapende

Vi skal ligge i forkant og utvikle produkter og løsninger som er attraktive for våre kunder.

“Personen FKRA” skal være folkelig, jordnær, ærlig, positiv og en løsnings­orientert type. FKRA er enkel å snakke med og har stor handlingskraft.