Firmatekst

Versjon 1:

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. FKRA er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og er en klar markedsleder på flere av våre forretningsområder. Vi produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer. Vårt produksjonsanlegg er Norges største kraftfôrfabrikk, lokalisert i Stavanger.

Ved våre 3 regionale FK sentre, tilbyr vi et komplett vare- og tjenestesortiment. I markedsområdet vårt har vi også 20 FK butikker, 5 verksted og et stort mobilt serviceapparat. Vi har salgsavdelinger for traktor, maskiner og redskap, og innendørsmekanisering.

Konsernet har i tillegg en rekke selskap, i hovedsak relatert til råvareforedling, kjæledyrfôr og eiendom. 
Vår visjon er økt lønnsomhet for bonden! 

Versjon 2:

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) produserer kraftfôr, gjødsel og såvarer. I markedsområdet vårt har vi også 20 FK butikker, 5 verksted og et stort mobilt serviceapparat. Vår visjon er økt lønnsomhet for bonden!