Bevisst navnebruk

Felleskjøpet Rogaland Agder:

Den primære skrivemåten. Brukes i all kommunikasjon i det geografiske kjerneområdet.

FKRA:

Forkortelsen brukes kun inni brosjyrer, magasin eller andre publikasjoner hvor Felleskjøpet Rogaland Agder er tydelig avsender. Kan også brukes i tekst på fkra.no.

Felleskjøpet:

Brukes på skilting av bygg, butikker og på bulkbiler. Kan også brukes som navn på Facebook-sider eller andre sosiale medier, f.eks. “Felleskjøpet Haugesund”. Brukes også i nasjonale annonser/medier, eksempelvis Bondebladet, Nationen, TV2, osv.