Presentasjoner (powerpoint)

For å ta i bruk Powerpointmalen lager du en presentasjon fra Citrix.
Når du klikker Nytt lysbilde i menyen, får du de ulike forhåndslagte malene presentert

Firmapresentasjon

Vi har laget firmapresentasjon for FKRA. En på Norsk og en på Engelsk, presentasjonsmalene ligger på:
J:\Felles\FKRA-presentasjoner