Faktura

Dette er malen for våre fakturaer. Legg merke til plasseringen av kontaktinformasjonen.

Husk at organisasjonsnummeret skal være med!

Papirfaktura:

E-faktura: