Telefaks

Dette er malen for hvordan våre telefakser skal se ut.

Husk at telefaks som regel kun gjengir sort. Derfor benytter vi vår logo i sort.