Brevark

Hovedlogo øverst til høyre på side 1, FK-kvadrat med striper i bunn på øvrige sider.