Skilting av bygg

Butikker og maskinsenter skiltes som «Felleskjøpet» og «FK butikken».

Hovedkontoret skiltes med Felleskjøpet Rogaland Agder.