Bulkbiler

Dagens dekor videreføres, med én viktig korrigering:

De tre ordene i navnetrekket “Felleskjøpet Rogaland Agder” på baksiden av tankbilen skrives med like stor skrift.

Firmabiler

Eksempler på firmabil-design.

Servicebiler

Gaffeltrucker

Truckens orginale farger og dekor beholdes, med vi plasserer FKRA-logo (primærlogo eller liggende sekundærlogo) på sidene og/eller bak.